Những toà nhà:

Cleve, dự án đô thị mới tại Van Phu

Tổng quan thương mại:

  • Tên dự án:Cleve, dự án đô thị mới tại Văn Phú
  • Ngày bán: :12/2010
  • Vị trí: Khu đô thị mới Văn Phú, CLEVE
  • Đơn vị: 4,506 căn
  • Ngày dọn đến: : 05/2013
  • Liên hệ: 84-4-3787-6257