Bucheon

bucheon

Trung tâm phân phối lớn nhất tại vùng Tây Nam của thủ đô.

Inpyung đã phát triển nông nghiệp tư nhân, gia súc, và trung tâm phân phối hàng hải tại Bucheon.

Business Overview

  • Diện tích lô đất: khoảng 12000 pyeong (39.669 m2)
  • Sử dụng: Nông nghiệp, gia súc, thị trường buôn bán hang hải
  • Tổng diện tích: 13000 pyeong (42.975 m2)
  • Nhà xây dựng: Lotte Engineering &Construction