Cheognyangi Hyundai Core

hyundaiTrung tâm Cheognyangni Huyndai mang đến một cuộc sống mới cho Cheognyangni

 

Tổng quan thương mại:
  • Diện tích lô đất: khoảng 12000 pyeong (39.669 m2)
  • Sử dụng: Nông nghiệp, gia súc, thị trường buôn bán hàng hải
  • Tổng diện tích: 13000 pyeong (42.975 m2)
  • •Nhà xây dựng: Lotte Engineering & Construction