Cơ sở hạ tầng cho những trải nghiệm mua sắm thượng hạng

shopping

Hệ thống phân phối tiến bộ của Inpyung đem đến cho khách hàng sự trải nghiệm mua sắm đa dạng.

Inpyung có một hệ phân phối hoàn thiện và một nền tảng tiếp thị đầy đủ từ sự phát triển của Hibrand, một khu phố thời trang Châu Âu. Cùng với những kinh nghiệm này, Inpyung cũng đã phát triển những mối quan hệ nồng nhiệt và sự hợp tác có hệ thống giữa những chuyên gia trong lĩnh vực này. Với nền tảng này, Inpyung nhắm đến việc tạo ra một hệ thống phân phối đứng đầu tại Hàn quốc.