Nghỉ ngơi và thư giãn từ làm việc

golfNghỉ ngơi và thư giãn sau công việc
Inpyung cung cấp những khoá học chơi golf tiên tiến và những khu nghĩ dưỡng cho những doanh nghiệp và đội nhóm của họ, góp phần xây dựng không gian hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Inpyung theo đuổi một thế giới không tưởng nơi mà tất cả mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Inpyung tin rằng chìa khoá để nâng cao năng suất và năng lực hoạt động là đưa ra những phương tiện trang bị và những không gian mà mọi người có thể nghỉ ngơi và làm tươi mới lại bản thân.