Tất cả thế giới

Sự truyền thông tương tác tại bất kì đâu và bất kì thời gian nào giúp Inpyung tạo nên một thế giới được kết nối hoàn toàn.

Sự truyền thông tương tác tại bất kì đâu và bất kì thời gian nào giúp Inpyung tạo nên một thế giới được kết nối hoàn toàn.
Inpyung ứng dụng kĩ thuật được sử dụng trong sự phát triển của hệ thống đấu giá điện tử của bộ Quốc phòng để tạo ra những xử lý kinh doanh hiệu quả giúp thực hiện luồng thông tin cơ bản giữa những khách hàng và những doanh nghiệp. Inpyung tin vào tương lai với truyền thông tương tác hoàn toàn giữa khách hàng và doanh nghiệp, tại bất kì thời gian nào và bất cứ ở đâu, từ những căn hộ đến những khu mua sắm đến vươn ra bất kì vùng miềntự nhiêntươi đẹp nào.

IT-service